˙

 

 

The Anachrist Zwerfvogel
De Anachrist, ook wel De Aha!nacrist

Gebaseerd op ultieme wetenschappelijke en filosofische inzichten, openbaringen! (nee hoor), overtuigende feiten (sinds wanneer overtuigen feiten?), logica (ook al zo iets...) en biografische gegevens. En met plaatjes! (Dat is dan weer wél leuk.)

De Ahnachrist bestaat uit 3 delen.
Deel 1: het boek zelf.
Deel 2: achtergronden en informatie over de bronnen en over de totstandkoming.
Deel 3: De Verzen en bronnen.Eventuele reacties van toekomstige lezers:

-Gelukkig had niemand mij voldoende gewaarschuwd. Anders was ik er niet aan begonnen.

-Ik dacht dat De Anachrist behoorlijk ingewikkeld was geschreven. Maar dat is niet zo. En vrijwel geen moeilijke woorden. En als ik toch een woord niet kende, bijvoorbeeld 'cosmopoliet' wat er overigens niet in staat, dan zocht ik het op in deel 3, De Verzen, of op internet of in een woordenboek. Soms zocht ik het niet op. Dat maakte eigenlijk niks uit.

-Men doet er een beetje lacherig over. Dat is goed. Tot men het heeft gelezen. Dan is men niet alleen blij, maar ook verdrietig ergens. Maar vooral blij.

-Hebben niet-gelovigen-in-goden nu ook een soort hemel? Dat zal toch niet waar zijn? Waar hebben die dat aan verdiend dan?

Wie dit boek heeft gelezen of zelfs alleen maar van de inhoud heeft gehoord, heeft geen excuus meer. (Waar zijn we dat meer tegengekomen?)
Wie geen hoop meer had wordt gesteund.
Wie verdriet heeft wordt getroost.
Wie zich onmachtig voelt krijgt leven terug.
En ja, de eersten zullen de laatsten zijn. Of zelfs dat niet.

De Ahnacrist is een boek over liefde en gerechtigheid.
En er staat 'schandalige' sex in volgens mensen die dat vinden, dus ook voor hele nette mensen en voor mensen die anders eigenlijk geen tijd hebben. En om echt iedereen te kunnen bereiken geven wij zelf ook maar alvast een gecensureerde editie uit waar natuurlijk nog wel geweld in voorkomt (dat hoeft nooit gecensureerd) maar alles wat met censuur heeft te maken is onleesbaar gemaakt. Voor deze versie is tot nu toe helaas weinig animo, wat jammer is, want het was veel werk!

Deze afbeelding van een gedeelte van het plafond in het Enfield Huis (all rights reserved, ook op straffe van onheil*) is geen voorbeeld van de schandalige sex in De Anachrist, maar wel van een afbeelding in De Anachrist.

* welnee

 

    De Anachrist The Ahnachrist All rights reserved

   lees nog meer/read even more                      naar vorige                                                            all rights reserved

˙