˙

About The Ahnacrist, also known as The Anachrist or The Anacristh (atl)

"Derived from different sources, a scientific and adventurous manuscript, illustrated. To be published with the written text transmuted into a modern font. The first known mention of (a part of) the manuscript is a catalogue entry of a manuscript in the Craycin Library."

 

Although some people are good by heart, others need a reason.
Here's that reason.

Voor mensen die het nodig hebben om beloond te worden om (iets) goed te doen en voor mensen die graag willen dat anderen worden gestraft als die niet doen wat zij vinden dat die moeten doen.

                   

     The Anachrist Zwerfvogel 

Gebaseerd op ultieme wetenschappelijke en filosofische inzichten, openbaringen! (nee hoor), overtuigende feiten (sinds wanneer overtuigen feiten?), logica (ook al zo iets...) en biografische gegevens. En met plaatjes! (Dat is dan weer wél leuk.)

De Anachrist bestaat uit 3 delen.
Deel 1: het boek zelf.
Deel 2: achtergronden en informatie over de bronnen en over de totstandkoming.
Deel 3: De Verzen en bronnen.


Eventuele reacties van toekomstige lezers:

-Gelukkig had niemand mij voldoende gewaarschuwd. Anders was ik er niet aan begonnen.

-Ik dacht dat De Anachrist behoorlijk ingewikkeld was geschreven. Maar dat is niet zo. En vrijwel geen moeilijke woorden. En als ik toch een woord niet kende, bijvoorbeeld 'cosmopoliet' wat er overigens niet in staat, dan zocht ik het op. In deel 3, De Verzen, of op internet of in een woordenboek. Soms zocht ik het niet op. Dat maakte eigenlijk niks uit.

-Men doet er een beetje lacherig over. Dat is goed. Tot men het heeft gelezen. Dan is men niet alleen blij, maar ook verdrietig ergens. Maar vooral blij.

-Hebben niet-gelovigen-in-goden nu ook een soort hemel? Dat zal toch niet waar zijn? Waar hebben die dat aan verdiend dan?


Wie dit boek heeft gelezen of van de inhoud heeft gehoord, heeft geen excuus meer.
Wie geen hoop meer had wordt gesteund.
Wie verdriet heeft wordt getroost.
Wie zich onmachtig voelt krijgt leven terug.
En ja, de eersten zullen de laatsten zijn. Of zelfs dat niet.

De Ahnacrist is een boek voor min of meer volwassenen en bovendien staat er 'schandalige' sex in De Anachrist volgens mensen die dat vinden zodat ook de mensen die anders eigenlijk geen tijd hebben en hele nette mensen het kunnen lezen. Bovendien hebben we zelf ook maar alvast een gecensureerde editie uitgegeven.

Deze afbeelding van een gedeelte van het plafond in het Enfield Huis (all rights reserved) is geen voorbeeld van de schandalige sex in De Anachrist, maar wel van een afbeelding in De Anachrist.

 

    De Anachrist The Ahnachrist All rights reserved

-Als je vindt dat vrouwen en mannen geen gelijke rechten hoeven te hebben of geen gelijkwaardige behandeling verdienen, of als je lid bent van een organisatie die dat in de praktijk brengt, of als je denkt 'laissez faire' (Wat..? 'Laissez faire'.., dat is Frans voor 'laat maar gaan', en dat is dan weer Nederlands voor 'wat kan het mij schelen zolang ik er zelf niet genoeg last van heb, of liever nog, als ik er maar voordeel van heb', en als begrip komt 'laissez faire' als 'laat ons onze gang gaan' uit de bankierswereld wat geen verrassing is.) staat je nog een verrassing te wachten.

-Als je geld verdient met aandelen, obligaties etc, en feest viert van rente over uitgezet kapitaal is dit een interessant boek voor jou... Idem als je op een andere manier mensen voor je laat werken.

-Als je toegejuicht wilt worden, of als het niet mede jouw streven is om anderen, ongeacht welk gender dan ook, jong en oud, overal ter wereld, te helpen om hun talenten te ontwikkelen en een volwaardig leven te leiden overeenkomstig hun eigen aanleg en hun eigen keuze, denk dan niet dat dat geen consequenties heeft voor jou.

de anachrist graal De Anachrist Sunwalkers The Anachrist Knight and Windowlickers

Kortom: als je houdt van Dinky Toys, of helemaal niet, of als het houden van Dinky Toys totally niet voor je leeft, dan is dit boek misschien de moeite waard voor jou.
Behalve als je een kind bent, want kinderen hoeven alleen maar te spelen, (bijvoorbeeld) met Dinky Toys. Alhoewel het boek eventueel -als je wilt- ook gaat over Lila, het spel der goden.
Maar héb je wel iets te willen? Wat zei de theoretische quantum fysica daarover? En waarom dat niet van belang is. En hoe zit het met die singulariteit... En trouwens, wat zijn Dinky Toys eigenlijk?

En deze laatste vijf zinnen hadden ieder maar zeven woorden wat goed is voor de leesbaarheid.
En deze vorige zin heeft zestien woorden. Dat is minder goed.
Maar dat wordt nu gecompenseerd. Met korte zinnen.
Maar is compenseren wel mogelijk?
Is wat gecompenseerd moet worden niet altijd beter dan de compensatie?
En twee zinnen die beginnen met 'Maar'...
Is dat geen stijlfout?
En waarom staan er zinnen in De Anachrist geschreven in een soort oud koeterwaals Hollands? (Of oud koeterwaals Engels...)

"Omdath di sinnen geshreefen in eene oudelyke sphelling uith forighen ende froegeren tyden mehr waerheyd lycken te syn ende te bevathen. Hoe ende oudher ende onckonthrohleehrbaerder die beshreefen feithen ende die sinnen lycken te syn wie mehr waerhyd er aen wort toegeghefen."


En laat nooit een rijm liggen.
En analogieën (iets duidelijk maken met een voorbeeld dat er op lijkt, bv jij wilt muzikant worden, maar iemand, met name bijvoorbeeld een familielid, zegt 'dat kan toch niet want wat nou als iedereen muzikant wil worden', en jij zegt: 'wat nou als iedereen sla wil verbouwen?'), zijn die ooit bruikbaar? Haast nooit?

En hebben 'niet-in-goden-gelovigen' nu ineens een soort hemel?
Dat zal toch niet waar zijn?
Waar hebben ze dat dan mee verdiend?
Ehh..., aan verdiend?

En waarom je alles wat fijn is of bijzonder, minstens twee keer moet doen.
Of veel vaker. En waarom je niets moet, terwijl je wel gedwongen kunt worden.

En is dit alles, De Anachrist, gelijk een roller coaster, een achtbaan, om te lezen?
Of een doelgericht en toch ontembaar projectiel, zoals de kanonskogel van Baron von Münchhausen?*
Neen. Beide niet.
Het gaat meestal rustig in De Anachrist, en met verstandig en gevoelig overleg.
Min of meer.

*Wie?...

The Anachrist The Notes De Anachrist The Anachrist The Verses

De aantekeningen en achtergronden.
Original: handwritten / LibreOffice
Lay-out illustrations, text: LibreOffice

Het boek zelf.
Original: handwritten / LibreOffice
Lay-out illustrations, text: LibreOffice
De verzen en de uitleg.
Original: handwritten / LibreOffice
Lay-out illustrations, text: LibreOffice
De Anachrist the notes De Anachrist the verses the anachrist

 

There will be a Dutch and an English release simultaneously. However, it's not known yet whether or not the 'Notes' and the 'Verses' will be published on that same day, or at a later date.
And we ourselves will publish a censured edition, so others don't have to bother... This edition might even see the light before the original...

Er komen tegelijkertijd een Nederlandse en een Engels-talige uitgave.
Bovendien geven we zelf ook een gecensureerde uitgave uit, dan hoeven anderen dat niet meer te doen: de zwarte balk editie. Die misschien zelfs wordt gepubliceerd vóór het origineel...

 

Ab uno disce omnes De Anachrist
Wie het ene doorgrondt, doorgrondt alles.

 

de anachrist ahnacrist zwarte balk editie


  terug naar 1 / back to 1                                                                  All rights reserved.