˙


'The Enfild Ceiling'

Afbeelding van een gedeelte van het plafond in de bibliotheek van The Enfield House.

Dit grote landhuis, in De Anachrist van oudsher bekend als 'Enfilt's House' of 'Enfild Hall' (Dunach Estate?* in Argyllshire), speelt een belangrijke rol in het boek.


    De Anachrist The Ahnachrist All rights reserved
* In deel 2 'De Aantekeningen' lees je dat The Enfield House met zekerheid in Argyllshire staat, zeer waarschijnlijk uitkijkend over Loch Melfort. Eigenlijk is met vrijwel absolute zekerheid de precieze locatie bekend (niet Dunach Estate) maar omdat het 'huis' nog steeds regelmatig in gebruik is, begrijpelijk niet openbaar gemaakt.
Van verschillende andere locaties in De Anachrist is ook min of meer bekend waar zij zich bevinden/bevonden. Carta Nocha in Italië, Craycin hoogst waarschijnlijk in de Noordelijke Nederlanden, en Abberville (Wellwood) op de grens van de Zuidelijke Nederlanden of nog verder naar het zuiden in de Ardennen. (Een tijdlang werd gedacht -en door sommigen nog steeds- dat het Huize Karsveld betreft, gelegen op of bij een landgoed in een vallei nabij het Limburgse Slenaken. Dit vanwege de trapgevels en omdat het verschillende malen 'door brand' is verwoest.)


-Als je vindt dat vrouwen en mannen geen gelijke rechten hoeven te hebben of geen gelijkwaardige behandeling verdienen, of als je lid bent van een organisatie die dat in de praktijk brengt, of als je denkt 'laissez faire'**, staat je nog een verrassing te wachten.
(**Wat..? 'Laissez faire', dat is Frans voor 'laat maar gaan', en dat is dan weer Nederlands voor 'wat kan het mij schelen zolang ik er zelf niet genoeg last van heb, of liever nog, als ik er maar voordeel van heb', en als begrip komt 'laissez faire' als 'laat ons onze gang gaan' uit de bankierswereld wat geen verrassing is.)

-Als je geld verdient met aandelen, obligaties etc, en feest viert van rente over uitgezet kapitaal is dit een interessant boek voor jou... Idem als je op een andere manier mensen voor je laat werken.

-Als je toegejuicht wilt worden, of als het niet mede jouw streven is om anderen, ongeacht welk gender dan ook, jong en oud, overal ter wereld, te helpen om hun talenten te ontwikkelen en een volwaardig leven te leiden overeenkomstig hun eigen aanleg en hun eigen keuze, denk dan niet dat dat geen consequenties heeft voor jou.

de anachrist graal De Anachrist Sunwalkers The Anachrist Knight and Windowlickers

Kortom: als je houdt van Dinky Toys, of helemaal niet, of als het houden van Dinky Toys totally niet voor je leeft, dan is dit boek misschien de moeite waard voor jou.
Behalve als je een kind bent, want kinderen hoeven alleen maar te spelen, (bijvoorbeeld) met Dinky Toys.
Alhoewel het boek eventueel -als je wilt- ook gaat over Lila, het spel der goden. Maar héb je wel iets te willen? Wat zei de theoretische quantum fysica daarover? En waarom dat niet van belang is. En hoe zit het met die singulariteit... En trouwens, wat zijn Dinky Toys eigenlijk?

 

  lees nog meer meer /read even more more             naar vorige                                                    all rights reserved